// zabezpečenie

Ak zvažuješ kúpu alarmu,
na výber máš z dvoch variantov:

Drôtový alarm
Výhodou je priame spojenie s ústredňou káblami, ktoré nevyžaduje batérie v snímačoch. Oplatí sa najmä v prípade, že dom ešte len staviaš a nemáš hotové stierky na vnútorných stenách. Už samotnú stavbu je vhodné chrániť pred vykradnutím kvôli uskladnenému náradiu a materiálu. Potrebné je však natiahnuť káble, čo v hotových nehnuteľnostiach býva problém a zvyšuje prácnosť inštalácie. Riešením môže byť kabeláž prekrytá lištou, tá však nepôsobí príliš esteticky. Na druhej strane však nie je limitovaný dostupnosťou bezdrôtového signálu.
Bezdrôtový alarm
Ponúka jednoduchú inštaláciu bez potreby zásahu do stavby, preto sa využívajú v hotových domoch a firmách, ktorých nie je možné zasahovať do stavby. Miernou nevýhodou voči drôtovému systému je nutnosť pravidelnej výmeny batérií v prvkoch, avšak intervaly výmeny sa v dnešných moderných systémoch bývajú minimálne 2 roky. Naopak výhodou je, že pri sťahovaní je možné alarm odinštalovať a použiť ako základ na inom mieste.