// Revízie

Revízie VTZ elektro

Vykonávame východiskové aj periodické odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických pre objekty A, B pre zariadenie E2 do 1000 V.

Predmetom revízie je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Preveruje sa napr. prípojková skriňa, elektromerový rozvádzač, hlavný rozvádzač, podružné rozvádzače, svetelné zásuvkové a technologické obvody s pripojenými inými spotrebičmi. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám noriem STN.

Jednoducho povedané, jedná sa o revízie elektroinštalácií a spotrebičov vyžadovaných legislatívou v rozsahu  bežných prostredí aj do výbuchu pre inštalácie do 1000 V.